jueves, 30 de octubre de 2014

AIKIDO Ushiro Ryotedori Sankyo realizado por Hayato Osawa Sensei.

Vídeo